nhà máy khai thác và các nhà máy ở Châu Phi và Việt Nam