chi phí của một nhà máy nghiền khai thác mỏ Trung Quốc