các ngành công nghiệp khai thác mỏ bề mặt blanchard máy móc