Đã đóng cửa các nhà máy Nghiền ép để bán tại Singapore