kích thước của động cơ được sử dụng cho máy nghiền