Bộ tách từ xi lanh từ trường vĩnh cửu ctsn b series