nhà đầu tư khai thác mỏ đá granit Tby người nước ngoài ở drc