có máy nào để sử dụng để nghiền nát các opana mới không