hoàn thành thụ hưởng titan trang bị chomen200 tph tml