nghiền nát và sàng lọc những người quản lý giao thông Tplan