Các loại máy khai thác than và máy khai thác than khác nhau