người đã phát minh ra máy nghiền hình nón Trung Quốc