vì bê tông được sử dụng rộng rãi trong xây dựng ngày nay