công việc của nhà điều hành trung tâm mở ra nghiền nát