nhà điều hành ccr trong khai thác cemen Tplan Tbinq