Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Van iedere cliënt (natuurlijk persoon of vennootschap) moet bekend zijn wie de cliënt is en dient een risico-georienteerde clientenonderzoek plaats te vinden. Daarom zal de cliënt dienen te worden geïdentificeerd voordat we werkzaamheden voor de cliënt gaan verrichten. De identificatie geschiedt door middel van een kopie legitimatie voor natuurlijke personen. Voor rechtspersonen is een uittreksel Kamer van Koophandel verplicht.

Krachtens de wet dienen wij bedacht te zijn op “ongebruikelijke transacties“ en dit eventueel te melden bij een meldpunt. Deze transacties zullen mogelijk blijken tijdens de normale uitvoering van onze werkzaamheden; we hebben geen verplichting expliciet op zoek te gaan naar ongebruikelijke transacties.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Wwft brochure [887 KB] .