De Belastingdienst en fiscaal intermediair Spoelstra & Scherer willen hun relatie vormgeven op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Zij wensen hun werkprocessen zodanig op elkaar afstemmen, dat de kwaliteit van de aangiften hoog is en dat de Belastingdienst de aangiften zonder correcties kan accepteren en afdoen. De Belastingdienst en Spoelstra & Scherer stemmen de werkwijze in het aangifteproces, het uit te oefenen toezicht en de wijze waarop in verband met elkaar overleg plaatsvindt, nader af.

Download convenant Spoelstra & Scherer met de belastingdienst